PROFILE II ansiktsskydd

Spelare älskar den klassiska utformningen med smäckrare profil. Denna omdesignade mask förbättrar sikten med ovalt galler och den flytande dubbeldensitetshakkoppen tar bort överflödigt svett och vatten med fuktkanaler.


Produktinformation

PROFILE II ansiktsskydd

 • Dubbeldensitet flytande hakkopp m/fuktkanaler
 • Klassisk designprofil med plan form
 • Förbättrade visuella områden med ovalt galler
 • Svart (Svart exteriör, svart inredning)
 • I2 (Svart exteriör, vit inredning)
 • Silver (Silver exteriör, silver interiör)
 • Vit (Vit exteriör, vit inredning)
 • CSA-, HECC- och CE-certifierad
  • Extra Small
  • Small
  • Medium
  • Large

Denna produkt omfattas av en garanti mot brister i tillverkning och utförande enligt följande villkor:

Garanti

90 dagar från inköpsdatum

Vem ska jag kontakta?

Om det har gått mindre än 90 dagar sedan du köpte produkten ber vi dig att kontakta återförsäljaren där produkten inhandlades för att få hjälp med garantiärendet. Även om undantag sällan görs från garantireglerna, är du välkommen att kontakta oss om det har gått mer än 90 dagar sedan du gjorde ditt köp och om du har sparat originalkvittot från en auktoriserad BAUER-återförsäljare:

USA: Warranty.US@bauer.com

Kanada: Warranty.Canada@bauer.com

Utanför Nordamerika: Warranty.Europe@bauer.com

Konsumenter i Ryssland: Garanti medges i enlighet med rysk lag. Kontakta det försäljningsställe där du köpte din BAUERprodukt. I händelse av tvist, kontakta den auktoriserade distributören i Ryssland, Inter-Commerce LLC på <a href="mailto:office@inter-commerce.ru">office@inter-commerce.ru</a>.

Obs!

Kombinationer med galler, visir och helvisir på hjälmen garanteras bara i90 dagar.

All information om produktgarantier »

Powered By OneLink