Hybridvisir

Med BAUER-hybridvisir får du samma luftflöde som i en mask och sikten som i ett klart visir. Skydda ögonen med polykarbonatvisiret med imskydd och repskyddsbeläggning. Den målade gallerburen med flytande hakkopp låter luften flöda friare in och ut ur masken.


Produktinformation

Hybridvisir

 • Förbättrad beläggning som motverkar imma
 • Flytande hakkopp
 • Kombinerar luftflödet i en gallerbur med den utmärkta sikten i ett visir
 • Förbättrat perifert seende
 • Hög stötupptagning, polykarbonatvisir
 • Strategiska ventileringsplatser
 • CSA-, HECC- och CE-certifierad
  • Small
  • Medium
  • Large

Denna produkt omfattas av en garanti mot brister i tillverkning och utförande enligt följande villkor:

Garanti

90 dagar från inköpsdatum

Vem ska jag kontakta?

Om det har gått mindre än 90 dagar sedan du köpte produkten ber vi dig att kontakta återförsäljaren där produkten inhandlades för att få hjälp med garantiärendet. Även om undantag sällan görs från garantireglerna, är du välkommen att kontakta oss om det har gått mer än 90 dagar sedan du gjorde ditt köp och om du har sparat originalkvittot från en auktoriserad BAUER-återförsäljare:

USA: Warranty.US@bauer.com

Kanada: Warranty.Canada@bauer.com

Utanför Nordamerika: Warranty.Europe@bauer.com

Konsumenter i Ryssland: Garanti medges i enlighet med rysk lag. Kontakta det försäljningsställe där du köpte din BAUERprodukt. I händelse av tvist, kontakta den auktoriserade distributören i Ryssland, Inter-Commerce LLC på <a href="mailto:office@inter-commerce.ru">office@inter-commerce.ru</a>.

Obs!

Kombinationer med galler, visir och helvisir på hjälmen garanteras bara i90 dagar.

All information om produktgarantier »

Powered By OneLink