Sekretesspolicy

BAUER Hockey (BAUER) har åtagit sig att respektera rätten till integritet för dem som besöker webbplatsen. Denna policy beskriver hur vi samlar in, skyddar och använder uppgifter som vi mottar från besökare på webbplatsen. Mer information om den policy vi tillämpar avseende barn finns i vår Integritetspolicy för barn.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på webbplatsen, deltar i tävlingar, svarar på en enkät eller ett meddelande, t.ex. ett e-postmeddelande, och när du deltar i någon annan av webbplatsens funktioner.

När du anmäler dig till eller deltar i en tävling eller ett erbjudande kan vi be dig uppge namn, födelsedatum, e-postadress, postadress, telefonnummer dagtid eller annan uppgift. Du kan emellertid besöka vår webbplats anonymt, utan att registrera dig.

Liksom många andra webbplatser använder vi cookies för att förbättra din upplevelse och samla information om besök på våra webbplatser. Se avsnittet ”Använder vi cookies?” nedan om du vill veta mer om cookies och hur vi använder dem.

Vi tar emot och sparar också data om klicksekvenser och andra uppgifter om besök på webbplatsen. Denna information används för att analysera och förbättra upplevelsen på webbplatsen.

HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

Vi kan komma att använda de uppgifter vi samlar in från dig när du registrerar dig, deltar i en tävling eller ett erbjudande, svarar på en enkät eller ett marknadsföringserbjudande, surfar på webbplatsen eller använder vissa andra funktioner på webbplatsen på följande sätt:

För att göra din upplevelse på webbplatsen mer personlig och för att vi ska kunna tillhandahålla den typ av innehåll du främst är intresserad av.
För att hantera en tävling, ett erbjudande, en enkät eller någon annan funktion på webbplatsen.
För att vi bättre ska kunna ge dig service och bemöta din önskemål om kundservice.
För att lära oss om kunder och besökare på webbplatsen och anpassa särskilda funktioner, erbjudanden eller meddelanden i övrigt till dig.
Om du väljer att få e-postmeddelanden från BAUER kan vi med jämna mellanrum komma att skicka e-post till dig från BAUER. Om du har valt att inte få e-postmeddelanden från BAUER kommer du inte att få sådana e-postmeddelanden. Besökare som anmäler sig till eller deltar i andra funktioner på webbplatsen, såsom marknadsföringsprogram, får välja om de vill stå med på vår e-postlista och få e-postmeddelanden.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi tillämpar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Dina personuppgifter förvaras inom säkra nätverk och bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet till dessa system kan få tillgång till dem. Dessa personer är skyldiga att hålla uppgifterna konfidentiella.

ANVÄNDER VI ”COOKIES”?

Ja. ”Cookies” är små informationsfiler som en webbplats skickar till din dator medan du besöker den. Cookies fungerar tillsammans med webbplatsens innehåll för att inhämta och ta till vara information. Cookies används till exempel för att följa vad du gör och förstå vad du föredrar på grundval av tidigare eller nuvarande verksamhet på webbplatsen. Det gör det möjligt för oss att erbjuda dig tjänster eller förbättra din upplevelse på webbplatsen. Vi använder också cookies för att få tillgång till samlade uppgifter om trafiken på webbplatsen och om samspelet med denna, så att vi i framtiden kan erbjuda en bättre upplevelse på webbplatsen och bättre verktyg. Vi kan komma att ingå avtal med utomstående tjänsteleverantörer om att de ska bistå oss med att förmedla cookies, men de har inte rätt att använda den information som samlas in, utom för att hjälpa BAUER att bedriva och förbättra sin verksamhet.

Du kan välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas och du kan välja att stänga av alla cookies. Det gör du med hjälp av inställningarna i din webbläsare (som Netscape Navigator eller Internet Explorer). Alla webbläsare är olika, så gå till hjälpmenyn för att ta reda på hur du ändrar inställningarna för cookies i din webbläsare. Om du stänger av cookies kommer du inte få tillgång till många funktioner som gör ditt besök på webbplatsen bättre, t.ex. de funktioner som nämnts ovan. Vissa av funktionerna kommer inte heller att fungera som de ska.

LÅTER VI UTOMSTÅENDE PARTER TA DEL AV UPPGIFTERNA VI SAMLAR IN?

Utom i de fall som beskrivs nedan säljer, byter eller förmedlar vi inte personligt identifierbara uppgifter till utomstående, utan att underrätta dig i förväg. Det omfattar inte heller webbhostingparter eller andra parter som hjälper oss att driva webbplatsen, driva BAUERss verksamhet eller tillhandahålla tjänster till dig, förutsatt att de åtar sig att behandla informationen med sekretess. Vi kan också komma att låta andra ta del av dina personuppgifter om vi anser att det krävs för att uppfylla lag, verkställa våra webbplatspolicyer, skydda våra eller andras rättigheter, egendomar eller säkerhet.

Uppgifter om besökare i samlad form som inte kan knytas till enskilda personer kan emellertid röjas för tredje part i marknadsföringssyfte, reklamsyfte eller annat syfte.

SÄRSKILT PÅPEKANDE TILL FÖRÄLDRAR

Vi inser att många barn kommer att besöka vår webbplats och vi uppmanar därför barn att samråda med sina föräldrar innan de lämnar uppgifter till någon webbplats, däribland vår. Vi uppmanar föräldrar att övervaka sina barns aktiviteter på Internet och överväga att använda något av de verktyg för föräldrakontroll som kan erhållas via Internet och programtillverkare och bidrar till att skapa en barnvänlig Internetmiljö. Sådana verktyg kan även användas för att hindra att ett barn röjer sitt namn, sin adress eller andra personuppgifter på Internet utan föräldrarnas tillåtelse. Mer information om sådana verktyg i USA finns på sidan Consumer Assistance på hemsidan för Direct Marketing Association och i Kanada kan man besöka sidan Privacy & Ethics på webbplatsen för Canadian Marketing Association, www.the-cma.org.

LÄNKAR TILL TREDJE PART

För att du ska få ut mer av ditt besök på vår webbplats kan vi komma att inkludera länkar till tredje parter på vår webbplats. De webbplatser som dessa länkar anknyter till har en egen och fristående integritetspolicy. Vi ansvarar därför inte och gör inga åtaganden för innehåll eller verksamhet på de webbplatser till vilka länkarna anknyter. Vi strävar emellertid efter att skydda vår webbplats integritet och tar gärna emot återkoppling gällande de webbplatser till vilka länkarna anknyter (särskilt om en sådan länk inte fungerar).

ÄNDRINGAR AV VÅR POLICY

Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy publicerar vi eventuella ändringar på denna sida. Sådana ändringar gäller bara uppgifter som samlas in efter dagen för ändringen. Policyn ändrades senast i september 2009. För att du ska känna till vår aktuella policy uppmuntrar vi dig att besöka denna sida regelbundet.

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Besök även vårt avsnitt Användarvillkor som fastställer de regler för användning, friskrivningar och ansvarsbegränsningar som gäller för vår webbplats.

Webbplatsen drivs av BAUER HOCKEY, 100 Domain Drive, Exeter, New Hampshire, 03833 och webbplatsens servrar finns i USA. Observera att när du via denna webbplats går till en underordnad webbplats, kan den senare drivas av en annan enhet med en egen integritetspolicy som är specifik för just den webbplatsen. Vi vill uppmana dig att läsa integritetspolicyn för respektive webbplats.

ENDAST POLICY FÖR ONLINEANVÄNDNING

Internetpolicyn gäller endast information som samlas in genom vår webbplats och inte information som samlas in offline. Genom att använda webbplatsen godkänner du integritetspolicyn.

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Om du har några frågor om eller synpunkter som rör vår sekretesspolicy kan du kontakta oss på: privacy@bauer.com.

SEKRETESSPOLICY FÖR BARN

Vi har i enlighet med USA:s lag om skydd för barns integritet online vidtagit särskilda åtgärder som gäller för personliga uppgifter för barn under 13 (eller 18 för underåriga som bor i Maine). Nedanstående integritetspolicy för barn kompletterar vår allmänna integritetspolicy. Denna policy gäller vid eventuella stridande delar i vår allmänna integritetspolicy.

ADRESSER

Webbplatsen drivs av BAUER HOCKEY, 100 Domain Drive, Exeter, New Hampshire, 03833. Om du har några frågor om eller synpunkter som rör vår sekretesspolicy för barn kan du kontakta oss på: privacy@bauer.com

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN FRÅN BARN OCH HUR SAMLAR VI IN DEM?

Om ett barn försöker registrera sig på webbplatsen måste barnet uppge namn, födelsedatum, kön, e-postadress, postadress och telefonnummer dagtid samt skapa ett användarnamn och ett lösenord. Barnet får också möjlighet att uppge telefonnummer kvällstid, uppgifter om storlek för produkter, favoritsport och andra uppgifter om vad man föredrar och vilka intressen man har. Det får också frågan om det vill stå med på vår e-postlista. När ett barn försöker delta i en tävling eller ett erbjudande eller försöker använda vissa andra funktioner på webbplatsen, frågar vi efter födelsedatum och vissa andra uppgifter som kan krävas för att anmäla sig. Vi tar emot och sparar också data om klicksekvenser och andra uppgifter om besök på webbplatsen.

Om ett barn under 13 (eller 18 om den underårige bor i Maine) försöker skicka sina registreringsuppgifter eller om ett barn som inte registrerat sig försöker delta i en tävling eller ett erbjudande eller använda vissa andra funktioner som kräver att personuppgifter samlas in, nekas hen möjlighet att skicka in uppgifterna och får möjlighet att hämta och/eller skriva ut ett formulär för föräldrasamtycke, vilket barnet kan be sin förälder eller målsman underteckna och posta eller faxa till oss. I formuläret ombes föräldrarna fylla i de uppgifter som ursprungligen efterfrågades under registreringsprocessen online. Vi samlar inte in och behåller inte personuppgifter från barn under 13 (eller 18 om den underårige bor i Maine) utan att vi först har fått ett undertecknat formulär med föräldrarnas samtycke.

Som vi förklarat i vår allmänna integritetspolicy ovan kan vi använda cookies för att samla in uppgifter som knyts till ett barns personuppgifter. Cookies gör att vi bättre kan anpassa besöken på webbplatsen, så att de överensstämmer med barnets önskemål.

HUR ANVÄNDER VI INFORMATION OM BARN?

Så här använder vi ovan beskrivna information:

För att göra upplevelsen på webbplatsen mer personlig och för att vi ska kunna tillhandahålla den typ av innehåll besökare främst är intresserade av.
För att vi bättre ska kunna bemöta önskemål om kundservice.
För att lära oss om kunder och besökare på webbplatsen och anpassa särskilda funktioner, erbjudanden eller meddelanden i övrigt till dem.
För att hantera en tävling, ett erbjudande, en enkät eller någon annan funktion på webbplatsen.
Om ett barn väljer att få e-postmeddelanden från BAUER kan vi med jämna mellanrum komma att skicka e-post till dem från BAUER med information om webbplatsinnehåll eller evenemang.

Barn under 13 (eller 18 om den underårige bor i Maine) kommer aldrig att bli ombedda att samtycka till att uppgifter röjs för tredje man och deras personuppgifter kommer aldrig att röjas för någon utomstående, utom i de fall som redogörs för nedan. Ett samtycke från en förälder eller målsman till att vi samlar in och använder ett barns personliga uppgifter kommer aldrig att behandlas som ett samtycke till att röja dessa uppgifter för utomstående. Det omfattar inte heller webbhostingparter eller andra parter som hjälper oss att driva webbplatsen, driva BAUERss verksamhet eller tillhandahålla tjänster till ditt barn, förutsatt att de åtar sig att behandla kundinformation med sekretess. Vi kan komma att låta andra ta del av dina personuppgifter om vi anser att det krävs för att uppfylla lagen, verkställa våra webbplatspolicyer, skydda våra eller andras rättigheter, egendomar eller säkerhet.

Vi har inte tillåtelse att göra ett barns deltagande i aktivitet eller tävling avhängigt av att det röjer fler personuppgifter än vad som rimligen kan krävas för att medge att barnet deltar i sådan aktivitet.

HUR SKYDDAR VI INFORMATION OM BARN?

Vi är enligt lag skyldiga att vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter om barn. Registreringsuppgifter som ett barns förälder lämnar kan endast ändras om ett nytt formulär för föräldrasamtycke eller annan skriftlig begäran lämnas in. All sådan information förvaras inom säkra nätverk och bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet till dessa system kan få tillgång till dem. Alla våra leverantörer har åtagit sig att behandla information med sekretess. Alla känsliga uppgifter som barn lämnar förmedlas via SSL (Secure Socket Layer) och krypteras sedan i våra databaser för att endast användas och kommas åt på sätt som redogörs för i denna policy.

HUR KAN FÖRÄLDRAR GRANSKA SINA BARNS PERSONUPPGIFTER OCH FÖRHINDRA ATT DE ANVÄNDS ELLER RÖJS?

En förälder eller målsman som medger att personliga uppgifter samlas in om sitt barn kan även skicka in en skriftlig och undertecknad begäran om att få granska eller ändra uppgifterna om barnet. Innan uppgifter om ett barn röjs kan vi begära att föräldern tillhandahåller uppgifter om sig själv som rimligen behövs för att identifiera denne, som förälderns namn, adress, telefonnummer eller andra uppgifter. Vi raderar personuppgifter om ett barn när vi får en skriftlig begäran därom från den förälder eller målsman som ursprungligen lämnat uppgifterna. Om vi får en sådan begäran behåller vi bara uppgifter som krävs i arkivsyfte och för kundservice för tidigare transaktioner.

Klicka här om du vill hämta ett formulär om föräldrasamtycke. Du kan skicka eller faxa formuläret till
BAUER.com Registration
100 Domain Drive
Exeter, NH 03833
Fax: (603) 430-3010